Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

"Drahé deti, s materinskou láskou vás volám, aby ste otvorili svoje srdcia pre mier, aby ste otvorili srdcia môjmu Synovi, aby vaše srdcia mohli spievať láskou môjmu Synovi,pretože iba z tejto lásky prichádza pokoj do duše. Moje deti, viem, že máte v sebe dobro, že máte lásku - milosrdnú lásku, ale mnoho mojich deti má stále zatvorené srdce. Myslia si, že môžu byť bez toho, aby ich myšlienky smerovali k Nebeskému Otcovi, ktorý osvecuje, k môjmu Synovi, ktorý je vždy prítomný medzi vami v Eucharistii a ktorý túži vás počúvať. Moje deti, prečo s ním nehovoríte? Život každého z vás je dôležitý a drahocenný, pretože je to dar od Nebeského Otca navždy. Preto Mu nikdy nezabudnite ďakovať: hovorte s Ním. Viem, drahé deti, že to, čo má prísť, je pre vás neznáme, ale keď to príde, budete poznať všetky odpovede. Moja materinská láska túži,aby ste boli pripravení. Drahé deti, svojím životom prinášajte dobro do sŕdc ľudí, s ktorými sa stretávate, pocit mieru, dobra, lásky a odpustenia. Skrze modlitbu počúvajte, čo hovorí môj Syn a konajte podľa toho. Znovu vás volám k modlitbe za vašich pastierov, za tých, ktorých povolal môj Syn. Pamätajte, že potrebujú modlitby a lásku. Ďakujem."


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Toto je deň, ktorý mi dal Pán, aby som sa mu poďakovala za každého z vás, za tých, ktorí sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa cestou obrátenia a svätosti. Radujte sa, deti moje, pretože Boh je milosrdný a všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie vás po ceste spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Všetkých vás milujem a dávam vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.06.2018

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 3 minúty (18.39 h – 18.42 h) , bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:

Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.”

Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.