Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Čím menej vnímajú ľudia svoje hriechy, tým zvedavejší sú na cudzie. Nehľadajú, čo by mohli napraviť, ale do čoho by sa mohli zadrapiť. Keďže nemôžu seba ospravedlniť, sú pohotoví iných obviniť.” (SV. AUGUSTÍN)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Boh nás žiada, aby sme ho milovali nie preto, lebo potrebuje našu lásku, ale preto, lebo lásku k nemu potrebujeme my.” (FRANZ WERFEL)


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Človeka nepoznáme podľa myšlienok, ale podľa skutkov. Nie keď myslí, ale keď tvorí, čo má, poznáva svoju cenu. (Goethe)

 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.