Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Buď zrelý, to je všetko! Zrelý a schopný na všetko veľké, sväté, krásne. Zrelý na pokoru, na sebazaprenie, odpustenie – zrelý pre nebo.“ WILLIAM SHAKESPEARE


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Dokonalosť spočíva vo vykonávaní všetkého, čo si vyžaduje moje povolanie a práca, s tým najčistejším úmyslom.” SV. VINCENT PALLOTTI


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Miluj a rob čo chceš! Len to rob s láskou... Ak mlčíš, mlč pre lásku, ak rozprávaš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa sa nemôže narodiť nič iné iba dobro.” (sv. Augustín)


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.