Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 MÁJ 2017

Turíce 4.6.2017 P. Fincický P. Majerčin r.Kľučárova r. Čechova
Najsv. Trojice 11.6.2017 P.Kavuličová J. Demčák D. Slivková r. Ľ. Gazdu
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 15.6.2017 x r. Baníkova r.Hrubovská r. Jenčova
Nedeľa 18.3.2017

P. Tóth

R. Čelková

r. Bačíkova r. Onderkova p.Lengvarská
Najsv. Srdca Ježišovho  23.6.2017 X r. Baranova r. Sabolova r. Baranská
Narodenie Jána Krstiteľa 24.6.2017 r.Bankovičova x X
Nedeľa 25.6.2017 r. Mudrákova r. J. Sabola r.Dzurovčinova
Sv. Petra a Pavla 29.6.2017 r. Musákova r. Š. Fenika r. Grominova


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.