Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

   SEPTEMBER 2017

Deň Dátum 8.00 10.00  (16.00) 18.30
22. nedeľa 3.9.2017 r.Š. Feníka

r.Grominova

x
23. nedeľa 10.9.2017

r.Nutárova

 r.Musakova

x

Sedembolestnej

Panny Márie

15.9.2017

x

r. J. Feníka

r.Kľučárova
24. nedeľa 17.9.2017

P.Majerčin

P.Fincický

r. Čechova

x
25. nedeľa 24.9.2017 P.Kavuličova r. Ľ. Gazdu x

 © 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.