Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

OKTÓBER

Deň Dátum 8.00 10.00 18.30 (00.00)
26.nedeľa 1.10.2017 r.Baníková              r.Hrubovská J.Demčák                 D.Slivková x  
27.nedeľa 8.10.2017 H.Uhlíková               I.Grominová P.Tóth                    R.Čelková x
28.nedeľa 15.10.2017 r.Bačíkova r.Jenčova x
29.nedeľa 22.10.2017 r.Onderkova          P.Lengvarská r.Baranova               r.Sabolova x
30.nedeľa 29.10.2017 r.Bankovičova r.Baranska x


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.