Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

NOVEMBER 2017

Deň Dátum 8.00 10.00 (16.00) 18.30 (18.00)
Všetkých svätých 1.11.2017 r. Dzurovčinova r. J. Sabola x
31. nedeľa 5.11.2017 r. Š. Fenika r. Mudrákova x
32. nedeľa 12.11.2017 r. Grominova r. Musákova x
33. nedeľa 19.11.2017 r. Nutárova r. J. Fenika x
Krista Kráľa 26.11.2017 r. Čechova r. Kľučárova x


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.