Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ježiš dnes hovorí o utrpení. Hovorí o svojom predchodcovi Jánovi Krstiteľovi a hovorí aj o sebe samom. Prečo nás Ježiš v tomto radostnom čase očakávania konfrontuje  s bolesťou? Tešíme sa na Vianoce – sviatky stelesnenej Božej Lásky, na ten pokoj a dobrotu, ktorá zavládne. A dnes svojim učeníkom Ježiš vraví, že On i Ján Krstiteľ musia trpieť. I my niekedy trpíme – či už rukou druhých alebo následkami vlastných chýb.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Naozaj ma chce Ježiš dnešným evanjeliom odsúdiť? Odsúdiť hriešne pokolenie? Hm, možno to tak celkom nebude. Alebo?

Svojimi postojmi často odsudzujeme sami seba. Vyberáme si to, čo sa nám aktuálne páči, či hodí. Nepremýšľame, nehľadáme, len kritizujeme. Ján Krstiteľ sa postil a to sa mnohým nepáčilo, lebo... Ježiš sa stretával s ľuďmi, jedával s nimi, ale to sa tiež mnohým nepáčilo, lebo... Niekedy sa môže človek i „na hlavu postaviť“ a robiť veci naopak, mnohým to nie je po vôli ani tak ani tak. Aké je to niekedy smiešne a povrchné. Určite sa to stalo i tebe. Nech si robil čokoľvek, neprijali ťa. Ale.. Nerobíme to i my voči iným?


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

"...podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ V životopisoch mnohých svätcov-mučeníkov sa môžeme dočítať o rôznych útrapách a fyzickom násilí, ktoré podstúpili pre svoje presvedčenie. Jedným z nich je aj Ján Krstiteľ, ktorého si cez advent pripomíname častejšie. Nebál sa hovoriť pravdu a išiel do konfrontácie aj so samotným panovníkom, čo mu prinieslo smrť. Dôležité však je, že nakoniec za to získal večný život a dnes ho uctievame ako svätého.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.  Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.  Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

Objavuješ svoju vľúdnosť prišpendlenú na nástenke povinností? A kedysi prirodzený ľudský postoj zapadá prachom unáhlenosti? Nič nie je stratené... Vo víre tejto zmätenosti započúvaj sa do jemnosti zvuku... zvuku krokov oznamujúcich príchod najväčšieho Umelca všetkých čias, Pána pánov a Kráľa  kráľov. „Poďte ku mne...“  On sa „nenatíska“ ale volá. Čaká. Pros o silu nájsť výnimočnosť v každodennosti.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.