Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dnešné evanjelium nám predstavuje Otca, ktorý nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Ježiš týmito slovami ukazuje Otcovu lásku ku všetkým svojim deťom, dokonca aj k tým posledným, maličkým. Maličkí sa ľahko stratia, zatúlajú, zídu z cesty, podobne ako ovca v podobenstve. Ježiš ako dobrý pastier, necháva ostatné ovce osamote a ide a hľadá stratenú ovcu. Pastier nedbá na nebezpečenstvo, ide hľadať zatúlanú ovcu. Pre Boha  ako pastiera je ovca vzácna, inými slovami, pre Boha je každý človek, ktorý sa stratí, vzácny. Stratený človek je priťahovaný Božou láskou, ktorá neváhala ísť na kríž.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Mária – skromná mladá žena žijúca si svoj pokojný život. Zrazu však prichádza Boží posol so správou, ktorej  ťažko uveriť i porozumieť. No z veľkej lásky k Bohu prijíma poslanie, ktoré zmení celý jej život... A ako sme na tom my? Nesnažíme sa nájsť vo všetkom zmysel? Všetkému porozumieť?  Nezdajú sa nám niektoré veci príliš neuveriteľné na to, aby ich od nás očakával Boh? Možno...


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Každý máme predsudky. Aj ja ich mám a určite aj ty. Buďme úprimní a povedzme si na rovinu, že Ján Krstiteľ bol svojím spôsobom bezdomovec. Žil v divočine, jedol, čo našiel a obliekal si niečo, čo predtým bola ťava. Jeho doslova muselo byť „cítiť“ na míle ďaleko. A predsa, cez všetko to vonkajšie, mal čo ponúknuť. A ľudia ho vyhľadávali  a nasledovali ho. Populárny bezďák. Vieš si to predstaviť dnes? Že niekto tam na ulici má viac priateľov ako ty na facebooku?


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V tomto úryvku je viacero myšlienok a my sa dnes zameriame na jednu. Na konci verša 9,35 je jednoznačne napísané, že„uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. Trochu nižšie vo verši 10, 1, kde apoštolom dáva zo svojej moci, sú zopakované presne tieto isté slová druhý krát. Toto nám dáva náhľad na to, ako Ježiš vnímal chorobu a utrpenie. Ako zlo, ktoré treba odstrániť. Ježiš uzdravuje ešte aj Petrovu testinú (Lk 4, 39) z obyčajnej horúčky. Mnohí z nás však niekedy berieme tieto veci ako Božie nástroje na naše formovanie. Pri meditácii nad utrpením a nad tajomstvom kríža sme úplne poblúdili. Pod zámienkou pokory a poslušnosti, nechávame na seba padnúť toto zlo a ešte sa cítime ako dobrí kresťania. Ale toto nie je biblická myšlienka. Je ľahšia cesta povedať si: „toto na mňa dopustil Boh, aby ma niečo naučil“ ako veriť a usilovať sa o uzdravenie. A kresťania predsa nemajú ísť ľahšou cestou.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.