Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Stotník z dnešného evanjelia hovorí : „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...“  Azda nemal doma upratané a hanbil sa za neporiadok? Či nemal Ježišovi čo ponúknuť na občerstvenie? Alebo ho v srdci ťažilo niečo závažnejšie? Niekomu ublížil? To nevieme. Z dnešného evanjelia vyvstáva otázka zameraná aj na nás: Je môj príbytok duše hoden, aby tam vošiel Ježiš?


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.