Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dnešné evanjelium je výzvou. Ježiš sa  pýta: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Dvaja slepci sú uzdravení, ale až po tom, čo vyznajú vieru v Ježišovu silu. Dnes sa pýta aj nás - veríš v moju silu? Veríš, že som nad všetkým a o všetko je postarané? Veríš, že ťa môžem naplniť radosťou? Veríš, že moje plány pre teba sú lepšie ako tie tvoje? Veríš, že chcem potešovať tvoje srdce, uzdraviť rany, či formovať ťa skrze utrpenie?


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Poznáme ten pocit, keď nám všetko vychádza a ide ako po masle. Vtedy poriadne ani nemyslíme na Boha a keď už tak iba veľmi okrajovo. Raz si sadneš na bicykel a ideš obdivovať okolie. No zrazu uprostred ničoho dostaneš defekt a idylka, ktorá Ťa sprevádzala celú tú dobu, sa skončila. Zistíš, že to ani nemáš čím poriadne zaplátať a na just nik navôkol nie je, kto by Ti pomohol. No vtedy sa zaiste začneš obracať na Pána.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Refrén dnešného responzóriového žalmu hovorí: „Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“  Čítam si ho znova a znova a nemôžem sa prestať tešiť.

Je krásne veriť v Boha, ktorý je tak dobrý, že ho môžeme volať Otec, tak verný, že nám chystá dom, tak milujúci, že nás k sebe pozýva na celú večnosť a tak štedrý, že má miesto pre mnohých...  


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Akú tvár Boha ukazujeme svetu my kresťania? Dar kresťanstva, ktorý sme dostali, prináša so sebou aj zodpovednosť a poslanie. Ohlasovať evanjelium a zjavovať Boha ľuďom svojím životom. Bez osobného vzťahu s Bohom to však nejde. Ak ja nemám osobnú skúsenosť s Bohom, nemôžem Ho dať zakúsiť druhým.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.