Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Boh zveril Márii veľa. To najcennejšie, čo mal. Svojho Syna. Dal mu narodiť sa jednoducho a znížiť sa na úroveň ľudí. Vziať na seba telo človeka. Boh vložil dôveru do človeka a človek, Mária, odpovedá dôverou Bohu. Situácia, ktorú mala Mária prijať, bola podľa mňa nepredstaviteľne náročná. Zasnúbená, tehotná, čo povie ľuďom? Jozefovi? Hrozí jej smrť ukameňovaním. Ale jej odpoveďou nebol útek, no veľké slová viery – Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Nech je nám Panna Mária vzorom nekonečnej dôvery Bohu, že On vie, čo robí a že nám chce len to najlepšie, aj keď na nás dopustí niekedy ťažkosti. Isto nás tým vychováva k tomu, aby sme boli lepšími a šťastnejšími.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Zdá sa to ako fráza: jasné, že Bohu nič nie je nemožné. Ale ako často s možnosťou Božieho zásahu nepočítame a spoliehame sa len na svoje vlastné sily. Všetko nepravdepodobné hneď zavrhneme ako nemožné a pritom u Boha sa aj nepravdepodobné stáva možným.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V dnešnom evanjeliu sa stretávame s ďalším párom, ktorý je vystavený smútku z nemožnosti mať potomka. Ich životný príbeh nám pripomína iný biblický pár trápiaci sa pre neplodnosť: Abraháma a Sáru. Neplodnosť bola v očiach Židov hanbou, ba dokonca Božím trestom. Na scénu teraz prichádza muž - Zachariáš. Koľko už bolo vypovedaných modlitieb s prosbou o potomka? Do toho vstupuje anjel Gabriel a oznamuje vyslyšanie modlitieb s bonusom oznámenia toho, akú veľkú rolu bude zohrávať Zachariášov syn. Zachariáš, hoci človek nábožný a poctivý tomu najprv rozpačito neverí, lebo sa to vymyká mimo jeho skeptickú mentalitu ,,Veď ja som už starec a moja manželka je v pokročilom veku". 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V dnešnom evanjeliu sa dozvedáme zvláštnu vec: Mária sa zdá byť nevernou. Jozef, muž spravodlivý, nevyužíva svoje právo, aby ju potrestal, ale zachová sa milosrdne. Jeho spravodlivosť je väčšia než ľudská a dostane sa mu za to veľkej odmeny. Je ako prvý uvedený do tajomstva vykúpenia, vtelenia, vrcholného skutku Božieho milosrdenstva.Tak ako Mária, môže byť aj veriaci človek posudzovaný a nepochopený, ale Boh nás nenecháva samých. Boh aj nás obdaruje milosťami, keď musíme bojovať. Keď na nás útočia naše slabosti a sme pobádaní spáchať hriech.Príklad Jozefa a Márie nech nám pomôže zvíťaziť a verne obstáť pred Bohom, svetom a naším svedomím.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.