Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Spomeň si, kedy si naposledy niečo pripravoval/la? Napríklad výlet, alebo len tak stretnutie s kamarátmi. Ako dlho ti trvalapríprava? A pripravoval/la si sa vôbec? Plány, prepočítavanie, zosúladenie času na stretnutie - to sú všetko základy pre úspešný priebeh. Tak? Ako dlho si sa pripravoval/la? Čo si podnikol/la, aby tvoj plán vyšiel hladko? Pozri sa na dnešné evanjelium. Boh vymyslel plán, ako nás spasiť. A chystal ho, povedzme si úprimne, dosť dlho. Dosť dlho na to, aby vyšiel. Koľko bolo dnes spomenutých mien v evanjeliu? Koľko generácií sa muselo vystriedať aby nastala plnosť času? Pripravovanie a plány sú celkom užitočná vec - koniec koncov....


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Zahľaďme sa na dnešné evanjelium z pohľadu človeka, ktorý stojí v tej chvíli pri Ježišovi. Ježiš práve vyučuje v chráme a hovorí podobenstvo. Po skončení položí otázku: „Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Ľud urýchlene odpovedá, že ten druhý, a vtom Ježiš povie: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ A dodáva: „Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili.“


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Učiteľ matematiky ma sem-tam vyzval, aby som povedal výsledok príkladu. Mával som pochybnosti a nechcel som pred spolužiakmi vyzerať zle, tak som radšej odpovedal, že NEVIEM. Aké krátkozraké. V škole sme predsa na to, aby som sa veci naučil a ako málo študenti túžia po vzdelaní.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Kto si ty?Tak sa dnes pýtajú Jána. A možno sa pýtame aj my, kto bol vlastne ten Ján nazývaný Krstiteľ? No skúsme dnes túto otázku na chvíľu obrátiť a pýtať sa každý sám seba. Kto som ja? Ján bol predchodca Ježiša, ja som jeho nasledovník. Ján bol svedok, ktorého poslal Boh, aby vydal svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. Bol hlas volajúceho na púšti, ktorý vyzýva pripraviť cestu Pánovi. On sám mu ju pripravoval zo všetkých síl. A robil to dobre. Ježiš sa stal človekom a prišiel na tento svet. Aby dal ľuďom nádej. Aby nám vo svojej veľkej láske daroval nový život. Dal tomu všetkému zmysel. Premenil temnotu na svetlo, beznádej na radosť. Prišiel a (čochvíľa) prichádza opäť. Znovu a znovu chce prísť do našich sŕdc. Pripravili sme mu cestu?


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.