Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

  1. výročie zriadenia Prešovskej eparchie. 

 

Apoštolská penitenciária zaslala dekrét o získaní plnomocných odpustkov počas Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, ktorý hovorí o tom, že v termíne:

 

  1. január - 31. december 2018 môže každý veriaci

raz za deň získať plnomocné odpustky za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

 

  • sviatosť zmierenia a pokánia
  • prijatie Eucharistie
  • modlitba na úmysel Svätého Otca

 

  • Otče náš ...
  • Raduj sa Bohododička ...
  • Verím v jedného Boha ...
  • Sláva Otcu ...

 

a to v týchto desiatich chrámoch Prešovskej archieparchie:

 

- Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove

- Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

- Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom

- Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove

- Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej

- Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade

- Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine - Brehoch

- Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove

- Chrám Božej múdrosti vo Svidníku

- Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom

 

Presvätá Bohorodička  *  oroduj za nás!


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Pozrite sa, aké krásne prekvapenie nám Duch Svätý pripravil. V žiare reflektora sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého ukázal v celej svojej kráse a symbolike. 

Tento krásny záber zachytil Peter Tóth. Ďakujeme!


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.