Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Obišovce sú diecéznou svätyňou našej košickej arcidiecézy. V krásnom gotickom kostole je k verejnej úcte vystavený milostivý obraz Panny Márie Ružencovej. Keďže je to jeden z najznámejších obrazov našej arcidiecézy, veriaci by mali poznať jeho pôvod. Na ten sa možno dívať z hľadiska histórie, ako aj z hľadiska tradovanej legendy. 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov 


Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.