Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Kto dostal viac milosti, ako iní, musí strhávať druhých za sebou a nie sa dať nimi viesť.“ (bl. Zdenka)

Prosba: Dnes zvlášť prosíme za všetkých povolaných, aby boli svedkami radosti a nádeje, aby svedectvom svojho  života  povzbudili  iných vydať sa na cestu povolania.

Modlitba: Pane Ježišu, vyvolil si si nás, aby  sme kráčali cestou tvojich príkazov. Najväčším príkazom je Evanjelium Lásky. Ďakujeme ti za dar povolania. Prebúdzaj v nás ochotu i túžbu, aby sme svojim životom podnecovali iných ku konaniu dobra a k budovaniu vzťahov, ktoré budú preniknuté vzájomnou láskou. 

Podľa posolstva Svätého Otca Františka

Za rodiny

„Povolanie je ovocím dozrievajúcim na dobre obrábanom poli vzájomnej lásky a služby v prostredí autentického cirkevného života. Žiadne povolanie sa nerodí samo zo seba ani nežije pre seba samotné. Povolanie vyviera z Božieho srdca a klíči v dobrej pôde veriaceho ľudu, v jeho skúsenosti bratskej lásky. Či vari Ježiš nepovedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať(Jn 13, 35)?“

Modlitba:

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ; láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, aby sme dosiahli večnú blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Sedembolestná a bl. Ján Pavol II. 

Dnes, 2. apríla 2014, si pripomíname 9. výročie od smrti nášho milovaného pápeža bl. Jána Pavla II. Je to až neuveriteľné, že je tomu už 9 rokov. Akoby to bolo len prednedávnom. 2. apríla 2005 o 21.37 hod. pápež odišiel do domu Nebeského Otca. Pri tejto príležitosti by som rád ponúkol pohľad na jednu zvláštnu vec v živote tohto veľkého pápeža, ktorý už o pár týždňov bude vyhlásený za svätého.

Za svoje pápežské heslo si vybral: Totus tuus - Celý tvoj, Mária. Vieme, že bol veľkým ctiteľom Panny Márie a ona ho sprevádzala celým životom a robila veľké divy počas jeho pontifikátu. Bol s ňou natoľko spätý, že tak ako z jej života poznáme 7 bolestí, tak 7 najväčších bolestí môžeme pozorovať aj v živote bl. Jána Pavla II. 


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.