Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

DECEMBER 2017

Deň Dátum 8.00

10.00

(16.00)

18.30

18.00

(00.00)

1. adventná nedeľa 3.12.2017 P. Majerčin              P. Fincický r. Ľ. Gazdu x
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie 8.12.2017 x

p.Kavuličová

p.Gedorová

H.Uhlíková                I. Grominová
2. adventná nedeľa 10.12.2017 r. Jenčova

r. Baníková                   

r. Hrubovská

x
3. adventná  nedeľa 17.12.2017

P. Tóth                 

R. Čelková

r. Bačíkova x
4. adventná  nedeľa           (Štedrý deň) 24.12.2017 J.Demčák                  D. Slivková r.Onderkova                     p. Lengvarská r. Dzurovčinova
Narodenie Pána 25.12.2017 r. Baranska

r. Baranova                   

r. Sabolova

x
Sv. rodiny 31.12.2017 r. Bankovičova r. J. Sabola x


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.