Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Hlavná oltárna stena skrýva v sebe dva náročné stavebné prvky, ktoré spočívajú v tom, že je do oblúka a zároveň nahnutá dopredu, teda do lode kostola. Samotná táto stena symbolizuje plášť Panny Márie, ktorým ako keby prikrývala našu farnosť, tak ako je to načrtnuté aj na obraze Fatimskej Panny Márie, ktorý poznáte. Zároveň hore dva také ako keby zuby, ktoré sa zbiehali z jednej i druhej strany k valcu a ho držali, symbolizujú zložené ruky Panny Márie, ktorá oroduje za našu farnosť.

Kríž je vyrobený z dubového dreva a korpus = telo Pána Ježiša je vyrobené z bronzu. Kríž je opäť na hlavnej osi kostola nad bohostánkom, pričom symbolika je zrejmá v tom, že obsah bohostánku, v ktorom prebýva Boh pod spôsobom chleba je výsledkom jeho smrti na kríži a obeti za nás. Snahou sochára bolo urobiť výraz tváre Pána Ježiša v momente, keď zomrie, kedy odovzdá svojmu Otcovi ducha a je naplnený pokojom zo splnenia Otcovej vôle. Zároveň hlavu má naklonenú vpravo smerom k svojej Matke.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Obetný stôl, ambona a krstiteľnica všetky tieto tri prvky sú z rovnakého materiálu – bieleho mramoru a dosť jednoduchých a hranatých línií. Viacerí ste asi čakali, že budú viac tak oblého tvaru a doladené ku kostolu, ktorý má oblúkov veľmi veľa. Ale z návrhov sme si vybrali práve kontrast, čo je architektonická metóda na zvýraznenie niečoho. Ak chcem niečo zvýrazniť, dám to do kontrastu. A preto výsledkom tvaru týchto prvkov vo svätyni sú hranaté tvary obetného stola, ambony a krstiteľnice a aj bohostánku, ako zvýraznenie najdôležitejších častí kostola. Zároveň tou belobou materiálu ako aj jednoduchými líniami chceme vyjadriť ešte jednu symboliku: čistota a jednoduchosť Panny Márie Fatimskej, ktorá je nepoškvrnenou čistotou a jednoduchou devou načúvajúcou a plniacou Božiu vôľu. Reagujeme tak na vyhlásenie Panny Márie vo Fatime o svojom nepoškvrnenom srdci a o jej najväčšom význame práve  plnení Božej vôle. V obetnom stole je zároveň zvýraznený kríž z nerezových častí, ktorý je priamo nakotvený na stredovú os celého kostola v lodi a nerezovú líniu kostola a potom pokračuje cez obetný stôl a svätyňu až k bohostánku a kríži na stene, čo je jasná symbolika toho, že na obetnom stole sa deje to, čo sa dialo na kríži. Ide o sprítomnenie Ježišovej obety za nás na kríži. V strede osí kríža v obetnom stole je vsadená relikvia bl. sr. Zdenky. Niekedy v minulosti musela byť v každom obetnom stole, resp. oltári nejaká relikvia. Dnes to už nemusí bť, ale sme šťastí, že máme Už nehovoriac o význame, že ide o prvú sväticu slovenského pôvodu vôbec. 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.