Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Bohostánok a podlaha kostola: Aj keď ešte bohostánok nie je celkom v konečnej svojej podobe, jeho dvierka sú v konečnej podobe. Sú z bronzu a majú na sebe vyobrazený kríž so srdcom v strede. Zároveň z pozadia kríža vychádzajú lúče. Symbolika kríža je zrejmá, symbolika srdca v strede je odkazom na Božské srdce prebodnuté z lásky pre nás a Nepoškvrnené Srdce Fatimskej Panny Márie. Mramorová podlaha kostola skrýva v sebe dva symboly: ten prvý spočíva v takých 4 akoby vlnovitých potôčikoch vo svätyni, ktoré je najlepšie vidno z chóru. Symbolizujú 4 evanjeliá sv. Matúša, Marka, Lukáša a Jána, ktoré zachytávajú Ježišov život, konanie a slová, ktoré sú našou duchovnou potravou. No a v lodi kostola môžete pozorovať poukladanú dlažbu vyobrazujúcu tenké husté lúče, ktoré idú akoby od svätyne do lode a rozchádzajúce sa od seba delené stredovou líniou. Sú symbolom prúdenia Božích milostí zo svätyne, kde sa koná Kristova obeta na oltári, číta Božie slovo na všetkých ľudí, ktorí sú na svojich miestach vo svätyni.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Zlaté lúče a zlaté slnko - Na hlavnej stene sú už zrealizované aj zlaté lúče a slnko, ktoré sú vyskladané z keramických častí pokrytých zlatou metalízou ako aj kovovým lístkovým zlatom. Zlaté slnko je odkazom na tzv. slnečný zázrak, ktorý sa stal 13.10.1917 vo Fatime a videlo ho okolo 70.000 ľudí na vlastné oči. Zlaté lúče, ktoré idú zvrchu spoza valca ešte nad slnkom, prechádzajú cezeň a končia dole vo svätyni z jednej i druhej strany bohostánku, symbolizujú dve nosné témy fatimských zjavení, aby sa ľudia skrze 1. modlitbu (zdôrazňuje zvlášť modlitbu sv. ruženca) a 2. pokánie (prinášanie obiet zvlášť za hriešnikov) vrátili a obrátili k Bohu a prehlbovali vzťah s Ním. Slnečný zázrak stojí v službe práve tomuto úmyslu prehĺbenia viery a návratu k Bohu, čo symbolizujú lúče, ktoré cez slnko prechádzajú. Lúče zároveň zvýrazňujú bohostánok v strede a centralizujú náš zrak na neho.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.