Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Fatimské deti - Vľavo od kríža a takisto nižšie ako je reliéf Fatimskej Panny Márie sa nachádza reliéf troch fatimských detí, ktorým sa Panna Mária vo Fatime zjavovala – Lucia, František a Hyacinta. Lucia mala v čase zjavenia Panny Márie 10 rokov, František 9 rokov a Hyacinta 7 rokov. Lucia ako najväčšia pozerá priamo na Pannu Máriu, kdežto ostatné deti viac smerujú svoj zrak k bohostánku. Význam okrem podania správa o tom, že sa Panna Mária zjavila trom deťom spočívam v tom, že nás deti navádzajú svojim postojom k centru našej viery, ktorým je Eucharistia a Pán Ježiš v bohostánku ako aj jeho nebeská Matka Panna Mária. Zároveň môžeme vidieť, že zlatá mozaika za deťmi je v inej podobe ako za Pannou Máriou. Naznačuje, akoby zlaté lúče prechádzali cez tieto deti. Symbolikou je poukázanie na to, že tak tieto deti ako aj my všetci sme prijímateľmi milostí, ktoré k nám idú od Boha – skrze Ježišovo vykúpenie na kríži ako aj na orodovanie našej nebeskej Matky Panny Márie. Našou  úlohou je otvoriť sa pôsobeniu Božích milostí v nás samých a dať Bohu čo najväčší priestor v našom živote.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Fatimská Panna Mária a mandorla okolo nej  - vľavo od kríža na hlavnej stene sa nachádza reliéf Fatimskej Panny Márie. Je patrónkou nášho nového kostola, reliéf je vyrobený z bieleho talianskeho mramora (ináč, ním je vykladaný Biely dom vo Washingtone). Panna Mária je vyobrazená trošku netradične vzhľadom na veľmi známe vyobrazenie Fatimskej Panny Márie v podobe bielych sošiek so zlatou korunkou. Naším cieľom bolo vyobraziť Pannu Mária nie v tej pietnej známej podobe, ale skôr ako matku a našu nebeskú mamu. Preto môžete vidieť, že má otvorenú náruč smerom k nám ako symbol prijatia každého, kto má záujem.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.