Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Strecha – okrem toho, že sme stavili na jej kvalitu, čo sa týka použitého materiálu, ktorým je meď, jej tvar skrýva v sebe symboliku plášťa Panny Márie, ktorým prikrýva našu farnosť, všetkých nás, ktorí ju tvoríme a všetky naše činnosti. Preto tvar strechy je taký, že je akoby zapustená do fasády kostola a po jeho obvode, nie iba hore.

Svetlík – tvorený kombináciou lexanu a nerezovej konštrukcie, čo je opäť snaha o kvalitu a trvácnosť, jeho symbolikou je z pohľadu vnútra kostola to, že je osvetlený oltár a pod. denným svetlom čo najviac a z pohľadu zvonku kostola ide o načrtnutie myšlienky majáku, kde sa kostol vo všeobecnosti ako aj Panna Mária svojimi posolstvami a vo Fatime stala majákom pre náš moderný svet v ukazovaní správnej cesty spočívajúcej v modlitbe a pokání, ktoré tak veľmi zdôrazňovala a zdôrazňuje.

Oknázákladové pätky – je 12 okien, čo symbolizuje 12 apoštolov, na ktorých stojí naša Cirkev a máme 13 obvodových základových betónových pätiek, ktoré sú v zemi a držia túto stavbu - dátum 13. ako dátum každomesačných fatimských zjavení. 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.