Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Väzníky – v kostole je ich 12. Tých hnedých môžete vidieť 10 a dva sú zafarbené na bielo vo svätyni na hlavnej stene. Význam väzníkov je dvojaký: a) tak ako držia celú strechu, tak je symbolom 12 apoštolov, na ktorých základe je postavená Cirkev tak ako to Ježiš chcel; b) 10 väzníkov v lodi kostola a 2 väzníky vo svätyni sa navzájom akoby prepájajú vo valci a symbolika sa skrýva v naznačení prepojenia všetkých ľudí prítomných na sv. omši so zázrakom Kristovej nekrvavej obety a premenenia chleba a vína na Telo a Krv Ježiša na oltári.

Strop a ozvučenie – na strope je špeciálny materiál, ktorý sa volá rockfon, ide o dosky z kamennej vlny. Daný materiál je veľmi vhodný aj pre dobrú akustiku, o ktorú sa v našom kostole snažíme. Vďaka hudobným odborníkom už vieme, že náš akustický priestor sa nazýva tzv. „suchý priestor“ a rovnaká akustika je napr. v Dome umenia v Košiciach. Veľmi vhodne to dopĺňa ozvučenie, ktoré je centrálne pred valcom na celý priestor kostola okrem pomocných priestorov ako sakristia, miestnosť pre matky s deťmi a pod. Pre oslavu Boha je veľmi dôležitá zrozumiteľnosť a preto bola aj táto voľba. Daný materiál na strope je umývateľný a odráža viac ako 80% svetla do priestoru a preto máme reflektory natočené na strop a nie priamo ľuďom do očí. Kiežby sme aj my odrážali Boha vo svojom živote na iných tak ako sa odráža toto svetlo. 

 

 

 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Valec – ako jeden zo základných nosných prvkov nesie držiak pre korunku Panny Márie, ktorá má byť nad svetlíkom vonku nad strechou. Možete si tam všimnúť takú rúrku ako držiak tej korunky. No a pod tou rúrkou v betóne je uložený kameň z prvého miesta zjavenia Panny Márie v Medzugorji – z Podbrda.

Čelná stena – naša celna stena v kostole spolu s takými dvoma držiakmi hore, ktoré držia valec zboku, symbolizuje Máriin plášť a jej zopnuté ruky. Tým pádom je držaný valec ako keby v zopnutých rukách. No a v týchto držiakoch je na každej strane vložený do betónu kameň od jedného i druhého modrého kríža v Medzugorji. Prečo sú v betóne práve tieto tri kamene z Medzugorja? Nuž, je to preto, lebo sme ich zobrali pri farskej púti do Medzugoria, kde sme sa aj dozvedeli, že Medzugorje je pokračovanim Fatimy.

Korunka – nad svetlíkom a strechou má byť vyrobená korunka Panny Márie v tvare originálnej korunky Fatimskej Panny Márie. 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.