Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Zvony dostali mená podľa výsledku hlasovania a to „sv. Ján Pavol II., sv. Joachim a sv. Anna“. Najväčší zvon sv. Jána Pavla II. bude najväčší, váži 420kg, má priemer 87 cm a jeho tón je b1. Na ňom je vyobrazený obraz Jána Pavla II., napísané jeho heslo „nebojte sa“ ako aj „sv. Ján Pavol II., oroduj za našu farnosť“. Stredný zvon sv. Joachima má hmotnosť 260kg, priemer 73 cm a jeho tón má výšku cis2. Na ňom vyobrazený svätec z nášho starého kostola s nápisom „sv. Joachim, oroduj za našich otcov a mládež“. No a najmenším zvon je zvon sv. Anny, ktorý má hmotnosť 130kg, priemer 58 cm a je v tóne f2. Na ňom je vyobrazená sv. Anna takisto zo starého kostola a pod ňou je nápis: „sv. Anna, oroduj za naše matky a deti“. Myslím, že symbolika týchto zvonov je nám všetkým jasná ako aj text súvisiaci s našom farnosťou.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Iné bohoslužobné predmety - Je pravdou, že v kostole sa nachádza ešte veľa iných bohoslužobných predmetov ako napr. kadidlo, lodička s tymiánom k nemu, nádoba na svätenú vodu spolu s „kropeničkou“, patény na držanie pri rozdávaní sv. prijímania, ampulky na vodu a víno... Naším zámerom je aj pri nich dodržiavať už známu symboliku a kombináciu bielej a zlatej farby v rámci možností. Čaká nás ešte, ak Boh dá, symbolika pri zvonoch a krížovej ceste, ale to bude aktuálne o niečo neskôr a uvidíme, ako to všetko vyjde. Zatiaľ som veľmi rád, že sme sa dostali vo vysvetľovaní symboliky nášho nového kostola prakticky k všetkým hlavným a podstatným položkám a architektonickým prvkom. Priebežne vás budem informovať o nastávajúcich podľa vývoja situácie. 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.