Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Kalich, cibórium, obetná miska - už viete veľmi dobre, že sme vďaka milodarom mohli nakúpiť či už kalich pre víno pri sv. omši, cibóriá ako aj obetné misky na hostie. A všimli ste si asi aj to, že všetky sú v bielo-žltej kombinácii, teda ináč v strieborno-zlatej. Symbolikou je vyjadrenie farebnej kombinácie odevu Panny Márie vo Fatime, ktorá sa zjavovala v bielom, sivom odeve so zlatým lémom. A preto sledujeme túto myšlienku aj pri týchto bohoslužobných predmetoch, ktoré denne používame pri sv. omšiach. Zároveň sa na týchto cibóriách, obetných miskách a aj kalichu nachádzajú rôzne postavy ako symboly. Musím sa priznať, že nepoznám všetky postavy napr. na kalichu ako aj cibóriu. Niektoré, ktoré som spoznal, tak ide o apoštolov, evanjelistov alebo iných svätcov. Vyobrazenie ryby alebo chlebov na cibóriu ako odkaz na zázračné rozmnoženie chlebov a rýb Ježišom a nasýtenie zástupu patrí ku klasike, ktorá sa spája so sv. prijímaním a nasýtením zástupov duchovným pokrmom pri sv. omšiach. 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Monštrancia - po prejdení symboliky exteriérnych a architektonických resp. nehnuteľných prvkov nášho nového kostola, prichádzajú na rad hnuteľné veci v našom kostole. A začnem monštranciou – predmetom, v ktorom sa uchováva veľká biela hostia napr. pri adoráciách alebo poklone Najsv. Sviatosti Oltárnej. Na päte monštrancie je napísané JHS, čo je známa značka, ktorá v preklade znamená – Ježiš človeka Spasiteľ. Výraznou črtou nohy monštrancie je anjel, ktorý vlastne ako keby držal na svojej hlave horný priestor so všetkou výzdobou, kde sa ukladá premenená biela hostia. No a okolo skleneného priestoru pre veľkú hostiu sa nachádzajú zlaté lístky, ale podstatné je, že vytvárajú okolo Božieho Tela srdce, čo mi hneď ostalo v súvislosti nielen s Božím Srdcom, ale aj s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie vo Fatime. Zároveň bielo-zlatá kombinácia celej monštrancie nie je náhodná, pretože ide o vyjadrenie myšlienky, ktorá sa prekrýva aj všade inde, že Panna Mária vo Fatime sa zjavovala v bielom alebo sivom a nie modrom. A tak sme sa snažili túto myšlienku dať aj do monštrancie a iných liturgických predmetov, o ktorých budem hovoriť neskôr. 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.