Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení sa opäť v našej farnosti konal pútnický program 13. marca. Pozvanie a úlohu hlavného celebranta a kazateľa prijal Vsdp. Ján Švec Bilý, bývalý dekan v Stropkove, ktorý strávil veľa rokov v našom dekanáte ako farár vo farnosti Hanušovce nad Topľou. Vo svojej homílii sa venoval komunikačným metódam alebo kanálom, ktoré používa Panna Mária voči nám - jej deťom. Prešiel metódy od sv. ruženca, cez vodu až po pútnické miesta. Zároveň sa púte zúčastnili opäť p. dekan nášho dekanátu - Štefan Albičuk, ako aj kňazi dvoch farností nášho dekanátu - Hanušovce nad Topľou a Soľ - kapláni Jozef Nemašík a Matúš Hatok, či farár farnosti Lieskovec Slavko Sivák.  Všetci títo kňazi prišli opäť aj so svojimi veriacimi a tak sa mohlo vytvoriť opäť krásne spoločenstvo pútnikov. Veľké Pán Boh zaplať všetkým pútnikom ako aj organizátorom. Panna Mária si opäť pozvala všetkých nás k sebe, aby sme sa skrz úctu k nej posväcovali a približovali k jej Synovi. 


Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Fatimská svätyňa sa teší z potvrdenia zázraku na príhovor bl. Františka a Hyacinty Marto.

Podpis vyhlášky bol oznámený dnes ráno.

Svätyňa vo Fatime "prežíva veľkú radosť z vyhlášky, ktorá podpisom potvrdzuje zázrak, ktorý umožní svätorečenie fatimských pastierikov - blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto.

Podpis vyhlášky potvrdzuje zázrak pripísaný na orodovanie fatimských pastierikov bl. Františka a Hyacinty Martových, ktorí zomreli v r. 1919 a 1920. Dnes ráno to oznámil denný bulletin vatikánskeho tlačového oddelenia po pápežovom stretnutí s kardinálom Angelom Amato, prefektom Kongregácie pre kauzy svätých.  

„Prežívame veľkú radosť z tohto rozhodujúceho kroku k svätorečeniu bl. Františka a Hyacinty Marto. Teraz sa už len bude čakať na rozhodnutie pápeža Františka, kedy oznámi dátum a miesto pre túto kanonizáciu,“ uviedol rektor svätyne vo Fatime vo vyhlásení na tlačovom stredisku.

Blahorečením Svätý Otec povoľuje verejnú úctu k blahoslavenému v konkrétnej diecéze, inštitúte zasväteného života alebo spoločnosti apoštolského života, zatiaľ čo pri svätorečení ide o nariadenie verejného uctievania svätca pre celú Cirkev.

František a Hyacinta Marto sú dvaja súrodenci, ktorí sa podľa svedectva uznaného Katolíckou cirkvou, stali svedkami zjavení Panny Márie v oblasti Cova da Iria, od mája do októbra 1917. Sú tiež najmladší blahoslavení ne-mučeníci v histórii v Katolíckej cirkvi.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.