Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Františkov otec, pán Marto, hovorí o Františkovi ako o chlapcovi obdareného väčšou odvahou ako mávajú deti v jeho veku: „Nebol ustrašený pre nič za nič. Chodieval sám v noci do tmy, bez toho aby prejavil strach alebo čo i len nechuť. Hral sa s jaštericami, stopoval zajace, líšky a krtkov.“ Jeho mamke sa nepáčilo, že nosil jašterice aj domov, ale nedal si to vyhovoriť. Keď bol 13. augusta spolu s Luciou a Hyacintou predvedený pred okresného komisára, kde bol vypočúvaný a podrobený rôznym skúškam, ktoré ho mali donútiť prezradiť tajomstvo, prejavil odvahu prevyšujúcu jeho vek.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

František Marto sa narodil 11. júna 1908 v Aljustreli a bol pokrstený na deviaty deň života 20. júna 1908 vo farskom kostole vo Fatime. Čo sa týka jeho fyzického vzhľadu, jeho mamka ho opísala takto: „František nebol chudý, bol skôr bacuľatejší, mal jasné oči, také najživšie zo všetkých mojich detí, mal ústa s úzkymi perami a vyčnievajúcu bradu. Farbou očí sa skôr približoval mne.“ Jeho otec dodáva, že „celý jeho výzor bol veľmi srdečný“. Aj slová sestry Lucie vystihujú aký bol František: „Vždy sa tváril veselo, bol prívetivý a ku všetkým láskavý. Keď niekedy videl niečo, čo sa mu nepáčilo, nehádal sa, len sa vždy stiahol stranou.“ František sa dostal do popredia záujmu až po zjaveniach a vždy vystupoval pokojne, na všetky otázky odpovedal s kľudom.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.