Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Manuel Pedro Marto, otec Františka a Hyacinty, dvoch mladších fatimských pastierikov, sa narodil 30. júna v roku 1873 v dedinke Aljustrel, kde aj po celý svoj život býval. Pán Marto bol statočný a rozhodný človek, ktorý sa len tak niečoho nezľakol. V rokoch 1895 a 1896 bojoval v Mozambiku vo vojne proti Bantom, vedených ich kráľom, ktorý opakovane napádal európske krajiny, až bol v roku 1896 porazený práve Portugalcami. Bol druhým manželom Olympie de Jesus Santos, s ktorou sa zobrali v roku 1898 a mali spolu 7 detí, pričom Teresa zomrela ešte ako maličká. Pri výchove detí bol pán Marto náročný. Mal rád poriadok a kľud. Ale vždy jednal múdro, bez toho aby očakával od detí príliš veľa alebo aby používal výčitky či tresty.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Rodičmi Františka a Hyacinty boli Manuel Pedro Marto a Olympia de Jesus Santos, obidvaja pochádzajúci z malej dedinky z Aljustrelu, ktorá bola časťou Fatimy. Pani Olympia sa prvýkrát vydala vo fatimskom farskom kostole v roku 1888, za brata Luciinej matky Josého Fernandes Rosa. Ešte ako slobodný chcel emigrovať do Brazílie, ale loď, na ktorej cestoval, stroskotala. Zachytil sa o dosku z lode a stále prosil Pannu Máriu Ružencovú o ochranu, až ho na palubu zobral jeden anglický parník a doviezol ho do Mozambiku, kde získal istý majetok. Po návrate do Aljustrelu, sa oženil s pani Olympiou a postavil dom pre svoju rodinu. Mali spolu dvoch synov, ale osem rokov po svadbe zomrel.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.