Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Pútnická sv. omša sa začína programom modlitby sv. ruženca formou večeradla, sviečkovým sprievodom so sochou Fatimskej Panny Márie po uliciach Čemerného a slávením Eucharistie s tematickým príhovorom približujúcim posolstvo Fatimy. Každý mesiac je pozvaný iný hosť. 

Púť v nasledujúcom mesiaci sa bude konať 13. augusta.

Hl. celebrantom a kazateľom bude o. Michal Harakaľ, duchovný správca diecézneho sanktuária v Obišovciach. 

Program slávenia:  

18.00 večeradlo

18.45 sviečkový sprievod

19.30 sv. omša 

Pozri aj: Úplné odpustky počas storočnice fatimských zjavení


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Celý Františkov posledný deň, stredu 4. apríla 1919, strávili Hyacinta aj Lucia spolu s Františkom v jeho izbe. Iba oni traja vedeli, že sa jeho hodina odchodu na večnosť už blíži. František už nemal silu odriekávať modlitby nahlas, a tak poprosil dievčatá, aby sa za neho pomodlili svätý ruženec. Premýšľal o nebi, tak ako my všetci, na základe skúseností zo súčasného života. Vedel, že bez Hyacinty tam bude len krátky čas, lebo ju si Panna Mária čoskoro vezme, ale hovoril, že Lucia mu bude veľmi chýbať a želal si, aby si Panna Mária prišla aj pre ňu. Keď sa zvečerilo, dievčatá sa s ním rozlúčili: „Zbohom František, nezabudni na nás, keď prídeš do neba.“ S veľkou námahou odpovedal: „Nezabudnem, môžete byť pokojné. Na to Lucia ešte dodala:  „Dovidenia v nebi !“


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.