Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vieme už, že 13. októbra 1917 bola sobota a od rána výdatne pršalo. Všetci boli úplne premočení a stáli v blate v očakávaní ohláseného zázraku. Deti boli zastrašené slobodomurárskou vládou, ktorá im hrozila zabitím, keď sa zúčastnia zjavenia. Aj miestni  ľudia sa deťom vyhrážali v prípade, ak sa žiadny zázrak nestane. Deti na miesto zjavenia prišli a Panna Mária sa im predstavila ako Panna Mária Ružencová. Po odovzdaní posolstva Panna Mária prstom ukázala na slnko. Lucia spontánne vykríkla: "Pozrite na slnko." Desaťtisíce očí sa obrátilo smerom, kde sa za mračnami skrývalo slnko. A vtedy všetci mohli pozorovať zázrak nazývaný aj ako „Tanec slnka“.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Sľub, ktorý Panna Mária opakovala každý mesiac už od júla, že v októbri urobí veľký zázrak, aby mohli všetci uveriť, sa rozšíril po celom Portugalsku a vzbudil medzi ľuďmi veľké očakávania. Celé Portugalsko tak s napätím očakávalo 13. október 1917. Aj atmosféra v rodinách detí bola napätá. Dostávalo sa im mnoho vyhrážok – beda, ak sa žiaden zázrak nestane! Portugalsko žilo v ovzduší nekontrolovaných a poplašných správ, čo bol dôsledok nedostatku informácií a nestability spôsobenej vyhlásením republiky. Jedným zo znepokojujúcich tvrdení bolo, že slobodomurári zamýšľajú v mieste zjavenia odpáliť bombu, ktorá má zabiť deti. A ako na tieto hrozby zareagovali pastierikovia? Boli si takí istí ochranou Panny Márie, že žili len očakávaním toho dňa, kedy sa s ňou stretnú.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.