Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Oslavy 100. výročia zjavenia anjela vo Fatime začali včera 21. marca o 21,30 hod. priamo v Kaplnke zjavenia.  Prítomný bol biskup diecézy Leiria, kde patrí Fatima, o. Antonio Marto aj rektor Svätyne o. Carlos Cabecinhas. Nasledovala procesia ku pamätníkom na miesta zjavenia anjelov - na miesto 1. a 3. zjavenia na Loca de Cabeco a na miesto 2.
zjavenia ku studni pri Luciinom dome. Počas procesie sa všetci spoločne modlili sv. ruženec. Celé slávnostné zhromaždenie trvalo cca 2,5 hodiny.

Samotný biskup povedal, že : "Toto 100. výročie pripadlo na rok, v ktorom oslavujeme Mimoriadny rok milosrdenstva a práve aj tohto Anjela mieru môžeme nazvať aj Anjelom milosrdenstva, lebo jeho modlitba a posolstvo, ktoré daroval deťom je vo veľkej mierne práve posolstvom milosrdenstva."


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Udalosti z 13. augusta 1917 a nasledujúcich dní – únos detí, ich väznenie, vyhrážky i hrozba smrťou – mali úplne opačný efekt ako okresný komisár chcel. Hrdinská odvaha detí presvedčila mnohých o ich pravdovravnosti a celá protipropaganda len viac upozornila na fatimské udalosti. Do Fatimy stále prichádzali ľudia, ktorí chceli vidieť malých vizionárov a rozprávať sa s nimi. Tiež cirkevná vrchnosť poslala pozorovateľov, ktorí mali vec posúdiť a získať objektívny pohľad. Preto nebolo čudné, že 13. septembra sa do Fatimy hrnulo veľké množstvo ľudí. Boli to zvedavci, ale aj úprimne veriaci a takí, čo chceli deti poprosiť o príhovor u Pani za ich choré dieťa, za návrat muža z vojny, či za iné trápenia. Objavili sa už i takí, čo chceli udalosti využiť vo svoj prospech – obchodníci i žobráci, ťažiaci zo súcitu veriacich. Celkovo sa v Cova da Iria zhromaždilo vyše 25 tisíc ľudí.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.