Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Interpretácia tretej časti, ktorú predložil kardinál Sodano v texte 13. mája 2000 pri blahorečení Františka a Hyacinty vo Fatime, bola najprv predložená sestre Lucii. Sestra Lucia k tomu predovšetkým pripomenula, že jej bolo dané videnie, nie jeho výklad. Po prečítaní textu však konštatovala, že výklad zodpovedá tomu, čo zakúsila a že zo svojej strany uznáva takúto interpretáciu ako správnu. Autorom teologického komentára k tretej časti tajomstva je vtedy ešte kardinál o. Joseph Ratzinger, neskôr Benedikt XVI. „Tak ako je kľúčový výraz prvej a druhej časti tajomstva termín „spasiť duše“, tak kľúčovým slovom tejto časti tajomstva je trojnásobné zvolanie: „Pokánie, pokánie, pokánie:“


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Keď v roku 1943 sestra Lucia vážne ochorela, biskup Jose Alves Correia da Silva z diecézy Leiria, kam patrí aj Fatima, ju požiadal, aby napísala aj to, čo doteraz zachovávala ako tajomstvo. Tretiu časť tajomstva napísala sestra Lucia na jeho príkaz v Tuy 3. januára 1944, vložila ju od obálky a zalepila. Poprosila biskupa, aby obálku otvorili až v roku 1960, skôr, len v prípade jej smrti, lebo skôr by nebolo pochopené. Zapečatená obálka s týmto rukopisom bola do 4. apríla 1957 v opatere biskupa, tesne pred jeho smrťou bola odovzdaná do tajného archívu Posvätného ofícia v Ríme. Keď sa už blížil rok 1960, dňa 17. augusta 1959 priniesol komisár Posvätného ofícia túto obálku s treťou časťou fatimského tajomstva Jánovi XXIII. Podľa všetkého si prečítal obsah obálky, ale rozhodol sa ho nezverejniť. Vrátil ju do Vatikánskeho tajného archívu. Pavol VI. čítal obsah obálky 27. marca 1965, ale rozhodol sa podobne, ako jeho predchodca. Ján Pavol II. si vyžiadal obálku obsahujúcu tretiu časť tajomstva po atentáte, ktorý bol na neho spáchaný 13. mája 1981.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.