Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V druhej časti fatimského tajomstva sa často spomína Rusko, ktoré má rozšíriť svoje bludy do sveta. Už necelý mesiac po skončení zjavení vo Fatime 7. novembra 1917 vypukla v Rusku revolúcia, ktorá blud ateizmu s jeho hroznými dôsledkami rozšírila do mnohých častí sveta. Zaujímavé je, že malé deti, bez akéhokoľvek vzdelania z portugalského vidieka, vôbec netušili, čo je to Rusko - Russia. Mysleli si, že tá "Russia" bude asi nejaká veľmi bohatá a vplyvná žena. Ďalej sa v tajomstve hovorí o veľkom utrpení Svätého Otca. Atentát na pápeža Jána Pavla II., ktorý sa stal presne na 64. výročie prvého zjavenia vo Fatime, 13. mája 1981, je v nepochybnom súvise s týmto posolstvom. Ale toto pápežovo utrpenie, spôsobené atentátom, je len fyzickým vyjadrením útokov a duchovných bolestí, ktorých nemálo museli vytrpieť všetci pápeži 20. storočia. Podľa tajomstva sa Rusko obráti a vo svete zavládne mier. Dňa 13. mája 1942 pápež Pius XII. cez vatikánsky rozhlas zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lucia k videniu pekla hovorí: „Toto videnie trvalo len okamih. A keby nás naša dobrá nebeská Matka už vopred v prvom zjavení neuistila, že nás zoberie do neba, myslím že by sme zomreli od strachu a hrôzy.“ Toto videnie pekla nemožno chápať tak, že by reálne peklo takto vyzeralo. Pravda o hrôze, ktorá čaká zatratených, bola podaná takou obraznou formou, aby ju boli schopní pochopiť vtedy 7 až 10 roční vizionári. Na začiatku druhej časti tajomstva sa spomína, že začne nová vojna, ktorej predzvesťou bude polárna žiara.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.