Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Najprv trošku tak zoširoka. Všetci, ktorí ste boli vo Fatime, tak si možno pamätáte, že v tej novej bazilike Najsv. Trojice na námestí sú po jej obvodových múroch v podstate také veľké železné brány pomenované podľa mien apoštolov. Ktorí ste neboli, tak hoci ste to nevideli, už to viete. :) A za bránu milosrdenstva zvolili a práve 8. decembra aj otvoril sám rektor Sanktuária bránu apoštola Tomáša. Lebo práve na tejto bráne je nápis - citát zo Sv. Písma:  "Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán, blahoslavení tí, čo nevideli a uverili." (Jn 20,29). Táto stať je časťou evanjelia čítaného na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Prikladáme obrázky z tejto slávnosti ako aj samotnej brány, ktorá je v tomto Svätom roku milosrdenstva oficiálne svätou bránou.

V každom prípade je úžasné sledovať, ako si Panna Mária pripraví aj takýto detail… Určite keď stavali túto baziliku, tak nemali šancu predpokladať, že jednu z týchto brán môžu využiť v jej biblickej symbolike na túto liturgickú a posvätnú udalosť.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Keď deti precitli po prvom zjavení, s úžasom hľadeli na seba a nevedeli, čo povedať. Celý rozhovor trval asi 10 minút. Všetko navôkol bolo rovnaké ako predtým. Okolitá príroda bola pokojná, nezmenená. Deti, ale zvlášť Lucia, sa zľakla, či ovce nenarobili nejakú škodu, pretože jej mama jej stále prízvukovala, aby ich nepustili na susedove pole. A ovce sa nachádzali práve tam. Ihneď bežali k susedovmu hrachovému poľu zahnať ovce späť až s prekvapením zistili, že ovce nenarobili žiadnu škodu. A tak si deti pokojne vydýchli. Pozbavení tejto starosti si konečne mohli, celí šťastní, pohovoriť o dojmoch z toho, čo zažili. Pri rozprávaní vysvitlo, že každý mal iné dojmy zo zjavenia. S Pannou Máriou sa rozprávala iba Lucia, Hyacinta ju videla a počula aj otázky a odpovede, ale nerozprávala sa s ňou. František, podobne ako pri zjaveniach anjela všetko videl, ale nič nepočul, preto mu to dievčatá vyrozprávali. Povedali mu aj o prísľube, že pôjde do neba, ale že sa musí pomodliť veľa ružencov. Bol šťastný a radoval sa z tohto prísľubu. Skrížil si ruky na hrudi a zvolal: „Ach, Panna Mária! Budem sa modliť toľko ružencov, koľko budeš chcieť!” 


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.