Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Hneď potom, ako sa deťom po druhý raz zjavila Panna Mária, začal rozhovor medzi ňou a Luciou. Lucia sa pýtala: "Čo chcete od nás, Pani, prečo prichádzate?" A Panna Mária jej odpovedala: "Chcem, aby ste tu prišli aj 13. na budúci mesiac, aby ste sa modlili ruženec každý deň a aby ste sa naučili čítať. Potom vám poviem, čo od vás chcem." Panna Mária žiadala od detí bežnú vec, aby sa naučili čítať. Samotné slovo „čítať“ v portugalčine znamená „chodiť do školy“. V tých časoch to nebolo také bežné ako dnes, že každé dieťa sa musí povinne naučiť čítať a písať, ani aby chodilo do školy. Lucia požiadala Pannu Máriu o uzdravenie jedného chorého a dostala odpoveď: „Pokiaľ sa obráti, do roka sa uzdraví.“ Potom zverila Panna Mária deťom niečo ako osobné posolstvo. V tom čase, po zjavení, to deti nikomu neprezradili. Františkovi, ktorý znova nič nepočul, iba videl, o všetkom, aj o jeho osobnom posolstve, rozpovedala Lucia. Ľudia sa začali len domnievať, že Panna Mária im prezradila niečo, čo sa týka ich ďalšieho osudu, prípadne smrti, pretože odvtedy často hovorili o smrti a to bez strachu, dokonca s určitou dávku istoty.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dňa 13. júna 1917 bola streda a bol sviatok sv. Antona Paduánskeho. Pretože ide o portugalského svätca, v portugalskej tradícii bola už vtedy hlboko zakorenená úcta k tomuto svätcovi. Vo Fatime bol sviatok zvlášť slávený s veľkým nadšením, pretože sv. Anton bol patrónom Fatimskej farnosti. Práca na poliach bola v tento deň obmedzená len na nevyhnutné úkony. Bolo zvykom, že sa stáda vypúšťali zavčasu ráno a o 9. hodine sa znova zatvárali, aby sa mohlo ísť na slávnosť. Na sviatok sv. Antona sa vždy o 10. hodine konala slávnostná svätá omša, po nej nasledovala slávnostná procesia a po nej tanečná zábava s ohňostrojom sprevádzaná dobročinnou zbierkou pre chudobných. Zvony slávnostne vyzváňali a boli rozdávané chleby z bielej múky, tzv. chleby sv. Antona. Bol to neobyčajný deň, prinášajúci do tejto horskej dedinky veľa smiechu a zábavy.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.