Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Tretie zjavenie 13. júla si Panna Mária zvolila k tomu, aby deťom odovzdala tajomstvo o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Toto je rozdelené do troch častí. A podľa Lucie ho treba aj takto chápať. Existuje len jedno tajomstvo, pozostávajúce z troch častí. Priamo pri zjavení Panna Mária prízvukovala, že o tomto tajomstve deti nesmú nikomu povedať, okrem Františka, lebo ten opäť Pannu Máriu videl, ale nič nepočul. Ľudia síce poznali z výrazu tvárí detí, že to, čo im bolo zverené, je veľmi vážne, ale vôbec netušili o čo ide. Hoci sa z detí snažili získať viac informácií, deti tajomstvo verne zachovávali. Dnes už vieme, že druhá časť tajomstva sa týkala komunistického teroru, rozšíreného z Ruska a zvlášť 2. svetovej vojny. Lucia na príkaz biskupa spísala toto tajomstvo až o vyše dve desaťročia neskôr. Prvá a druhá časť boli zverejnené 31. augusta 1941, tretia časť bola zverejnená až 13. mája 2000 vo Fatime.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Od chvíle, keď vzniklo podozrenie, že zjavenie by mohlo byť diablovou záležitosťou, Lucia nemala chvíľku pokoja. Akoby nestačil tento vnútorný nepokoj, matka ju aj naďalej nútila, aby sa priznala, že klamala. Po celej dedine rozniesla, že celé to zjavenie je diablov výmysel. Lucia si spomenula aj na slová, ktoré počula pri vyučovaní náboženstva, že diabol vždy spôsobuje nepokoj, a tak si začala myslieť, že to môže byť pravda, pretože od začiatku zjavení už u nich doma pominula radosť a pohoda. V tejto bolestnej situácii bolo pre Luciu priateľstvo s Františkom a Hyacintou jediným útočišťom. Keď sa im zdôverila s pochybnosťami, Hyacinta ju svojím jednoduchým vysvetlením upokojovala: „Nie, nie je to diabol. Hovorí sa, že diabol je veľmi škaredý a že prebýva v pekle pod zemou a táto Pani je taká krásna. A my sme ju videli vystupovať do neba.“ V Luciinom srdci však ďalej pretrvávala pochybnosť. Dokonca až tak, že sa v jednu noc zobudila s veľkým krikom. Vo sne videla diabla, ktorý sa jej smial do tváre, že sa mu podarilo ju oklamať a chcel ju zobrať do pekla. Vtedy začala kričať a volať o pomoc Pannu Máriu tak nahlas, až zobudila celý dom. Tento sen v nej zanechal ďalšie stopy strachu a hrôzy až sa rozhodla, že na nasledujúce zjavenie 13. júla do Cova da Iria nepôjde. František a Hyacinta jej dohovárali, veď to sľúbili. A to, aby išli bez Lucie, ktorá ako jediná s Pannou Máriou hovorila, si nevedeli vôbec predstaviť. Ale Lucia, ktorá naozaj prežívala veľkú skľúčenosť, trvala na svojom a deň pred zjavením im s istotou oznámila, že nikam nepôjde.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.