Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Už vieme, že na pravé poludnie prerušil hru detí jasný záblesk. Zľakli sa, pretože sa báli búrok, s prekvapením však zistili, že na oblohe nevidno ani mráčika. Nebo bolo celkom čisté a jasné, neopísateľne modré. Deti nechceli riskovať a začali zháňať stádo, aby sa vydali domov. Keď zostupovali zo svahu, videli nový blesk a ten ich prinútil zastaviť. Zastavili sa neďaleko veľkého duba, ktorý tam stojí dodnes a je skutočným pamätníkom zjavení. Len pár metrov od neho sa nachádzal menší dub, tzv. ilex,  kde dnes stojí Kaplnka zjavenia. A práve nad ním uvideli ako to opísala Lucia: „Pani, oblečenú v bielom šate, jasnejšiu viac než slnko, žiariacu svetlom, priezračnejšiu a jasnejšiu ako krištáľový pohár plný priezračnej vody.“ Deti inštinktívne cúvli. Strach však mali podľa Lucie z bleskov a hromov. Deti si akosi hneď uvedomili, že tá Pani je Panna Mária a postupne pocítili pokoj a radosť.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Bola to Panna Mária, ktorá si zvolila Fatimu a urobila ju známou po celej zemeguli. Odtiaľ šírila posolstvo ľudstvu. Ako už bolo spomínané, výber miesta nemohol byť lepší a výstižnejší – Cova da Iria – Údolie mieru alebo aj Údolie pokoja. To všetko nadobúda ešte väčší význam, keď si uvedomíme, že prvé zjavenie sa odohralo presne osem dní po tom ako pápež Benedikt XV. prikázal, aby bola do Loretánskych litánií pridaná invokácia „Regina Pacis, ora pro nobis“ – „Kráľovná pokoja, oroduj za nás“. Ide dokonca presne o deň, kedy Lenin v Leningrade vyhlásil svoje ateistické krédo: „Neexistuje Boh, neexistuje nebo.“ A hneď na to ako odpoveď prichádza priamo z neba Panna Mária a zjavuje sa trom nevinným deťom. To všetko sú ďalšie skutočnosti, ktoré zvyšujú čaro Fatimy.

A prečo si Panna Mária vybrala práve Portugalsko? Mariánska úcta patrila neoddeliteľne k dejinám Portugalska. Jeho územie je posiate chrámami ku cti Panny Márie. Po obnovení nezávislosti Portugalska prehlásil kráľ Ján IV. v  roku 1646 za patrónku Portugalského kráľovstva Pannu Máriu, bez hriechu počatú. Slávnostné vyhlásenie sa konalo 25. marca 1646, ktorý bol v tomto roku súčasne Kvetnou nedeľou a aj sviatkom Zvestovania Pána. Panna Mária sa tak  stala nielen Patrónkou, ale aj Kráľovnou celého Portugalska. Od tohto dňa už králi a kráľovné Portugalska nenosili kráľovské koruny, pretože jedinou kráľovnou zeme sa stala Panna Mária.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.