Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Druhé a tretie zjavenie anjela

Druhé zjavenie anjela bolo v lete, niekedy koncom júla v roku 1916, pri studni domu Lucie. Dátum prvého zjavenia Lucia nevedela určiť presne, tento dátum vedela určiť aspoň približne, pretože len koncom júla, kedy bolo veľmi horúco, sa cez obed vracali aj so stádom domov a trávili čas pri studni. Zrazu deti pred sebou uvideli postavu anjela, ktorý im povedal: „Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Neustále prinášajte Najvyššiemu Pánovi modlitby a obete.“ Lucia sa spýtala: „Ako máme prinášať obete?“ Anjel odpovedal: „Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ Po tomto zjavení anjela sa deti začali viac modlievať a pripravovať sa na ten veľký plán milosrdenstva, aj keď netušili, aký plán má presne s nimi Boh. František ani teraz nepočul, čo anjel hovoril a dievčatá mu to museli viackrát opakovať.

Tretie zjavenie anjela bolo koncom leta alebo začiatkom jesene v roku 1916. Na úpätí hory Cabeço bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia, František a Hyacinta na kolenách a so sklonenou hlavou modlili modlitbu, ktorú ich naučil anjel. Zrazu nad sebou uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela. Lucia píše: „V ľavej ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal vznášať kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odpustenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.“


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vieme, že Panna Mária sa zjavila v roku 1917, teda koncom prvej svetovej vojny, v časti Portugalska, ktorá patrí ku Fatime, v údolí Cova da Iria. Slovo „Iria“ v gréčtine znamená „mier, pokoj“, a tak samotné miesto zjavenia v období vojny sa symbolicky volá - Údolie mieru. S úlohou pripraviť zjavenia svojej Matky, Boh najskôr vyslal posla z neba. Určitým spôsobom pripravoval pastierikov na posolstvo, ktoré im mala priniesť už čoskoro Panna Mária. Tajomná osoba, ktorá sa pastierikom zjavila na jar 1916 sa predstavila tiež symbolicky ako anjel mieru a pri druhom zjavení ako anjel strážny Portugalska. Podľa starobylej cirkevnej tradície má každý národ anjela, ktorý je poverený jeho zvláštnou ochranou.  V celej  histórii Cirkvi to bolo po prvýkrát, kedy sa anjel pri svojom zjavení predstavil ako anjel strážny určitého národa. Žiadne krajiny si ho však špeciálne neuctievajú.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.