Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Svätý Otec Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla, veľmi skoro pochopil veľkosť a dôležitosť Panny Márie v dejinách Cirkvi. On sám svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii už ako kňaz aj ako biskup. Neskôr ako pápež Ján Pavol II. prijal pápežské heslo: "Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!" A po atentáte v roku 1981 tento poľský pápež zväzuje svoj pontifikát s fatimským posolstvom. Keď si pozorne prečítal  dokumenty o zjavení, poznamenal, že úcta k Nepoškvrnenému Srdcu je najdôležitejšie posolstvo z Fatimy. Lebo Panna Mária práve na Neho ukázala ako na prostredníka záchrany  hriešnikov z pekla a záchranu sveta od zla. Spása teda vstupuje do ľudských dejín cez Srdce. A odvtedy sa Ján Pavol II. zo všetkých síl zasadzoval o šírenie úcty k Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Atentát na Svätého Otca Jána Pavla II. sa stal 13. mája 1981 v deň 64. výročia prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Historici a odborníci na fatimské zjavenia tvrdia, že dokonca hodina i minúta boli rovnaké. Išlo o kritické chvíle a pápež bojoval v nemocnici o život. Bol presvedčený, že pred smrťou ho ochránila Panna Mária. Požiadal o fatimské doklady a rýchlo pochopil, že výzva Panny Márie vo Fatime na pokánie, obrátenie a modlitbu sa nestretla s takou odozvou ako mala. Neboli splnené ani ďalšie požiadavky o zavedení prvých sobôt a o zasvätení sveta a Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Svätý Otec tak spustil lavínu udalostí a už v auguste 1981 začal pobožnosti prvých sobôt, posúril proces blahorečenia dvoch fatimských detí Hyacinty a Františka a v deň ročného výročia atentátu prišiel ako pútnik do Fatimy a zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vtedy povedal: „Tie dva dátumy (13. 5. 1917 a 13. 5. 1981) sa stretli takým spôsobom, že som pochopil, že som sem osobitne pozvaný. A tak som dnes prišiel. Prichádzam preto, aby som na tomto mieste poďakoval Božej prozreteľnosti. Jedna ruka mierila zbraňou a druhá zmenila smer guľky.“ Svätý Otec vtedy pripomenul, že prišiel do Fatimy preto, aby si ešte raz v mene celej Cirkvi vypočul posolstvo, ktoré pred rokmi zaznelo z úst Panny Márie, našej Matky, ustarostenej o osud svojich detí.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.